Regulamin Letni Bieg Zbója

 1. ORGANIZATOR

Organizatorem imprezy sportowej (zawodów) jest: Alpas Artur Sarosiek z siedzibą: ul. Strażacka 81/10, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 937-242-89-11.

Kontakt z organizatorem:

 • e-mail: biegzboja@gmail.com

Nr rachunku: Alior Bank 73 2490 0005 0000 4530 5275 5516

IBAN : PL 73 2490 0005 0000 4530 5275 5516 SWIFT:  ALBPPLPW

 1. CEL IMPREZY

Celem głównym imprezy jest udział w sportowej rywalizacji – w tym ukończenia biegu na wskazanym dystansie i w określonym terminie.

Celem równoległym jest:

 • promocja miasta Bielsko-Biała w Polsce i poza granicami kraju,
 • promocja regionu Beskidów w Polsce i poza granicami kraju,

Celami dodatkowymi imprezy są także:

 • popularyzacja biegania jako zdrowego i aktywnego stylu życia,
 • propagowanie zdrowego trybu życia,
 • propagowanie aktywnego wypoczynku,
 • integrowanie grup społecznych.

III. ZASADY UCZESTNICTWA (TERMIN, DYSTANS, MIEJSCE)

W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.

Dla potrzeb zawodów poszczególne grupy uczestników mogą dokonać rejestracji także w ramach nieformalnej grupy o wybranej przez siebie nazwie.

Warunkiem wpisania na listę uczestników i rozpoczęcia uczestnictwa jest dokonanie:

 • rejestracji uczestnika za pośrednictwem www.biegzboja.pl oraz www.zapisy-biegzboja.pl
 • opłaty za udział w imprezie (opłata startowa)

DYSTANS: 7 km lub 11 km lub 25 km lub 42 km lub 60 km

TERMIN:  10 sierpnia 2024 startują biegi na dystansach: 25 km, 42 km oraz 60 km

                   11 sierpnia 2024 startują biegi na dystansach : 7 km oraz 11 km. 

MIEJSCE: Start, Biuro Zawodów oraz meta biegu Bielsko-Biała – Tereny Rekreacyjne Błonia ul. Pocztowa 32.

Szczegółowe informacje odnośnie biura zawodów i programu imprezy zostaną podane przed biegiem na stronie www.biegzboja.pl  w zakładce Wiadomości oraz na profilu Facebook.

IV.ZAPISY

 1. Rejestracja zawodników oraz opłata wpisowego odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.biegzboja.pl oraz www.zapisy-biegzboja.pl Opłaty obsługiwane są przez firmę PayU oraz PayPal. Istnieje możliwość bezpośredniej wpłaty na konto Organizatora (patrz pkt I), w tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko oraz wybrany dystans.
 2. Rejestracja zawodników odbywa się do dnia 31.07.2024.
 3. Uczestnik począwszy od dnia rejestracji ma 14 dni na uiszczenie opłaty startowej jednak nie później niż do dnia 31.07.2024 roku. Po tym czasie będzie usuwany z listy startowej. Od dnia 01.08.2024 roku wpłaty na konto Organizatora nie będą przyjmowane i nie będzie możliwości zapisów na bieg.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 5. Możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę jest możliwe wyłącznie do dnia 20.07.2024.
 6. OPŁATY

O wysokości opłaty startowej decyduje data przelewu/data opłaty przez system szybkich płatności (nie jest brana pod uwagę data terminu zapisu na bieg.

 

OPŁATA DO 15.01.2024

OPŁATA DO 10.03.2024

OPŁATA DO 10.05.2024

OPŁATA DO 10.07.2024

OPŁATA DO

01.08.2024

ZBÓJNICZEK 7 KM

85 zł

90 zł

 95 zł

100 zł

105 zł

ZBÓJNIK 25 KM

139 zł

149 zł

159 zł

169 zł

189 zł

WIELKI ZBÓJ 42 KM

169 zł

179 zł

189 zł

199 zł

219 zł

ULTRA ZBÓJ 60 KM

189 zł

199 zł

209 zł

219 zł

239 zł

NOWA TWARZ ZBÓJNIKA 11 KM

99 zł

109 zł

119 zł

129 zł

149 zł

 1. LIMIT OPŁACONYCH UCZESTNIKÓW
 • Zbójniczek 7 km: 350 osób
 • Nowa twarz Zbójnika 11 km: 500 osób
 • Zbójnik 25 km : 500 osób
 • Wielki Zbój 42 km: 250 osób
 • Ultra Zbój 60 km: 249 osób

VII. TRASA ORAZ POMIAR CZASU

 1. W ramach zawodów zostaną zorganizowane następujące biegi górskie:
 • Zbójniczek 7 km
 • Nowa twarz Zbójnika 11 km
 • Zbójnik 25 km 
 • Wielki Zbój 42 km
 • Ultra Zbój 60 km
 1. Trasa będzie oznakowana taśmą biało-żółtą dodatkowo w newralgicznych miejscach będą znaczniki.
 2. Pomiar czasu będzie prowadzony elektronicznie, za pomocą chipów mocowanych do obuwia, podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numer startowy przypięty z przodu, oraz chip na sznurowadle, ściągany na mecie. Brak numeru lub chipa jest równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
 3. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego ( czas netto).
 4. Na trasie zlokalizowane będą punkty pomiaru czasu, lotne punkty sędziowskie. Każdy uczestnik biegu zobowiązany jest odwiedzić wszystkie wyżej wymienione miejsca. Sędziowie na lotnych punktach kontrolnych oraz na punktach pomiaru czasu będą odnotowywać numery startowe zawodników, zawodnicy którzy będą mieli zakryte lub niewidoczne numery zostaną zdyskwalifikowani.
 5. Czas startu poszczególnych biegów: godziny startu zostaną podane w późniejszym terminie.
 6. Limit czasu na przebiegnięcie trasy na poszczególnych biegach:
 • Zbójniczek 7 km – 2 godziny
 • Nowa Twarz Zbójnika 11 km – 3 godziny
 • Zbójnik 25 km – 6 godzin
 • Wielki Zbój 42 km – 10 godzin
 • Ultra Zbój 60 km – 13 godzin

Zawodnicy którzy nie zmieszczą się w wyznaczonym limicie czasowym nie będą sklasyfikowani. Organizator po upływie limitu czasu nie ponosi odpowiedzialności za osoby które pozostały na trasie.

 1. Punkty pomiaru czasu:
 • Start/ Meta (wszystkie dystanse)
 • Wapienica ( dystans Zbójnik 25 km,  Wielki Zbój 42 km, Ultra Zbój 60 km )
 • Jaworze ( dystans Wielki Zbój 42 km oraz Ultra Zbój 60 km)

VIII. PUNKTY REGENERACYJNE

Dystans 7 km: ciepły posiłek na mecie

Dystans 11 km: punkt regeneracyjny „Skrajna”, ciepły posiłek na mecie

Dystans 25 km: punkt regeneracyjny „Hilton”, ciepły posiłek na mecie

Dystans 42 km: punkt regeneracyjny „Stołów”, punkt regeneracyjny „Hilton”, punkt regeneracyjny „Jaworze”

Dystans 60 km: punkt regeneracyjny „Chata na Groniu”, punkt regeneracyjny „Stołów”, punkt regeneracyjny „Hilton”, punkt regeneracyjny „Jaworze”

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest dokonanie rejestracji oraz uiszczenie opłaty startowej.
 3. W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który najpóźniej w dniu startu ukończy 18 lat.
 4. Wszyscy zawodnicy przed startem muszą zostać zweryfikowani na podstawie dokumentu tożsamości w Biurze Zawodów, celem weryfikacji danych osobowych.
 5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisanie w Biurze Zawodów oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz oświadczenie o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
 6. Organizator wyraża zgodę na start z kijkami.
 7. W biegu można brać udział z psem, jeżeli nie jest to pies rasy agresywnej amerykański pit bull terrier , pies z Majorki , buldog amerykański , dog argentyński , pies kanaryjski , tosa inu , rottweiler , akbash dog. Zaleca się jednak stosowanie w czasie startu biegu kagańca, by nie zagrażał innym uczestnikom. Całą odpowiedzialność za ewentualne szkody i opiekę nad psem  ponosi opiekun. Organizator ma prawo nie dopuścić biegacza z psem do biegu , jeżeli będzie ono zagrażało innym. Odpowiedzialny za zwierzę jest wyłącznie opiekun psa.
 8. ŚWIADCZENIA STARTOWE

Każdy zarejestrowany Uczestnik/Zawodnik w ramach wpisowego otrzyma następujące świadczenia startowe:

 • numer startowy oraz chip mocowany do obuwia
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów
 • elektroniczny pomiar czasu i obsługę techniczną
 • depozyt w biurze zawodów
 • wodę oraz przekąski na punkach regeneracyjnych
 • posiłek regeneracyjny na mecie
 • pamiątkowa opaska biegowa, chusta wielofunkcyjna i medal dla każdego uczestnika który ukończy bieg
 1. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest posiadać naładowany telefon z zapisanym numerem alarmowym lub zainstalowaną aplikacją „ Ratunek”.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania stroju sportowego, stosownego do warunków pogodowych.
 4. Dodatkowo na trasie biegu ZBÓJNIK 25 KM, NOWA TWARZ ZBÓJNIKA 11 KM, WIELKI ZBÓJ 42 KM, ULTRA ZBÓJ 60 KM obowiązkiem każdego uczestnika jest posiadanie:
 • Folii NRC oraz gwizdka,
 • Pojemnika lub bidonu z zawartością wody min. 0.5 l
 • Własny kubek do spożywania napojów na punktach regeneracyjnych
 • Plecaka biegowego lub nerki biegowej mieszczącej cały sprzęt obowiązkowy.

Dla trasy WIELKI ZBÓJ 42 KM oraz ULTRA ZBÓJ 60 KM obowiązkowe jest posiadanie lampy czołowej ze względów bezpieczeństwa.

XII. REZYGNACJA Z KONTYNUOWANIA BIEGU

 1. W przypadku kontuzji lub rezygnacji z biegu należy bezwzględnie powiadomić Organizatora biegu. Brak takiej informacji spowoduje zainicjowanie akcji poszukiwawczej oraz obciążenie finansowe zawodnika akcją poszukiwawczą.
 2. Zamiar opuszczenia trasy i rezygnację z kontynuacji zawodów należy zgłaszać telefonicznie do Organizatora biegu lub obsłudze technicznej na punktach pomiaru czasu, punktach kontrolnych lub regeneracyjnych. W przypadku rezygnacji z kontynuacji biegu uczestnik podpisuje oświadczenie o dobrowolnym opuszczeniu trasy oraz oddaje swój numer startowy. Numer telefonu do Organizatora: 531-759-074.

XIII. DEPOZYT

 1. Depozyt znajdować się będzie w specjalnie przygotowanym namiocie na terenie Rekreacyjnym Błonia ul. Pocztowa 32.
 2. Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie Organizator nie odpowiada.
 3. Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru Startowego.

XIV. ZASADY KLASYFIKACJI I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Organizator dla najlepszych zawodników przewiduje pamiątkowe puchary oraz w przypadku pozyskania sponsorów nagrody finansowe lub rzeczowe.
 2. Będzie prowadzona klasyfikacja Open w klasyfikacji Kobiet i Mężczyzn na każdym dystansie biegu – miejsce I-III.
 3. Dokładne informacje o nagrodach będą publikowane na stronie internetowej oraz portalu Facebook.
 4. REKLAMACJE
 5. Uczestnik zawodów jest uprawniony do złożenia reklamacji, a Organizator jest zobowiązany do jej rozpatrzenia.
 6. Uczestnik powinien zgłosić reklamację do firmy niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
 7. Organizator rozpatruje reklamacje złożone przez Uczestników lub osoby działające w ich imieniu do 15 dni roboczych od momentu otrzymania reklamacji.
 8. Uczestnik może złożyć reklamację w następującej formie:
 • pocztą tradycyjną kierując pismo na adres Organizatora:

Alpas Artur Sarosiek, ul. Strażacka 81 lok 10, 43-382 Bielsko-Biała;

 • pocztą elektroniczną na adres biegzboja@gmail.com

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Bieg będzie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne, lecz mając na uwadze bezpieczeństwo zawodników Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy, godziny startu, przerwania lub odwołania Zawodów w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych, bez możliwości zwrotu wpisowego.
 2. W przypadku odwołania zawodów z przyczyn niezależnych od Organizatora, opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do samodzielnej oceny sytuacji pogodowej panującej w górach podczas rozgrywania zawodów. W przypadku pogorszenia pogody, która zagraża życiu oraz bezpieczeństwu uczestnika w trakcie biegu ( burza, silny wiatr, ulewa) zawodnik zobowiązany jest do przerwania zawodów, udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca oraz poinformowania Organizatora.
 4. Uczestnicy biegu biorą w nim udział na własną odpowiedzialność oraz powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez jednostki zgłaszające lub indywidualnie.
 5. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w biegu, w szczególności zasad fair play, zakazu zaśmiecania trasy, pokonywania trasy biegu w sposób niedozwolony, schodzenia z trasy biegu. W razie łamania powyższych zasad zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny.
 8. Nie przewiduje się prawa do zgłaszania protestów.
 9. Uczestnik z chwilą rejestracji na zawody akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na zgodę na wykorzystywanie danych osobowych zawartych na karcie zgłoszeniowej (zgodnie z ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000 t. j.) oraz RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku zawodnika na materiałach filmowych i fotograficznych, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, rok urodzenia, płeć, nazwę teamu/klubu, uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji oraz promocji zawodów ( w tym w formie SMS na numer zawodnika podany w karcie).

Szczegóły dostępne na stronie  www.biegzboja.pl oraz na www.zapisy-biegzboja.pl w zakładce RODO.

W szczególności uczestnik wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na liście uczestników i liście wyników imprezy na stronie www.biegzboja.pl oraz www.zapisy-biegzboja.pl

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu bez podania przyczyny. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje, wedle jego wyboru, prawo do zapisania się na inny bieg lub żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej oraz profilu Facebook.
 2. W razie niemożliwości przeprowadzenia zawodów i odwołania imprezy przez organizatora nie z jego winy ( klęska żywiołowa, epidemia, pandemia itp. ):
 • do dnia 01.06 2024 r – Organizator zobowiązuje się zwrócić 100 % wpisowego na konto zawodnika z jakiego zrobił opłatę za bieg.
 • do dnia 01.07.2024 r – Organizator zobowiązuje się zwrócić 50 % wpisowego na konto zawodnika z jakiego zrobił opłatę lub zawodnik będzie miał możliwość przeniesienia startu na przyszły rok.
 • po dniu 01.07.2024 r – zawody odbędą się w formie wirtualnej, a zasady imprezy organizator przedstawi na stronie internetowej oraz profilu facebook.
 1. Dodatkowe informacje o partnerach, sponsorach, nagrodach i innych sprawach związanych z zawodami będą publikowane na stronie internetowej biegzboja.pl, www.zapisy-biegzboja.pl oraz profilu Facebook31
Zapisz się do newslettera i dowiaduj się o zawodach pierwszy/a!
Zapisując się do newslletera będziesz na bieżąco informowany o wydarzeniach sportowcych. W każdej chwili możesz się wypisać.